Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden och till 1600-talet av under- eller överdomstol fastställd gräns mellan landskap, socknar eller enskildas marker. Gränsdomen föregicks av ägosyn, häradssyn, landssyn eller riddarsyn. Ibland har termen också använts om den förteckning över dylika gränser som fördes fram till 1500-talet.

Finsk beskrivning

rajatuomio

Keskiajalta 1600-luvulle asti tuomioistuimen vahvistama raja alueiden välillä.

Källor

Rantatupa, Heikki , Historialliset kartat. Pitäjänkartat , Jyväskylän Yliopisto . http://www.vanhakartta.fi