Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tulltjänsteman som förestår gränsbevakningen vid Finlands gräns i öster och i norr.

Finsk beskrivning

rajatarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1825 .

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 255.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/