Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Topografisk karta över landgräns. Gränsen mellan Sverige och Ryssland kartlades första gången efter freden i Teusina (Täyssinä) 1595 och gjordes därefter upp vid varje gränsförskjutning. Andra gränskartor gjordes vid behov över skifteslag från 1680-talet, från 1730 över förvaltningsområden och från cirka 1770 över storskiftet samt i samband med kartläggning av herresäten. Från 1725 utförde lantmätare gränsdragningen och kartläggningen.

Finsk beskrivning

rajakartta

Maiden rajat osoittava topografinen kartta.

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 100–102.

Rantatupa, Heikki , Historialliset kartat. Pitäjänkartat , Jyväskylän Yliopisto , Rajakartat. http://www.vanhakartta.fi

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/