Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som av en stat fått i uppdrag att med en annan stats fullmäktig uppgå och i detalj ordna (genom uppställande av gränsmärken m.m.) samt beskriva och kartlägga gränsen mellan två stater, vanligen i samband med ett fredsslut och därvid skedda territoriella förändringar.

Finsk beskrivning

rajakomissaari

Henkilö, jonka tehtävänä oli toisen valtion edustajan kanssa käydä läpi koko rajalinja ja merkitä se maastoon sekä karttaan kuvauksen kera, tavallisesti rauhansopimusten solmimisen ja rajalinjojen muuttumisen jälkeen.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 10. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Ryska granicnyj komissar
Dåtida finska rajakomissaari

Se vidare