Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den ersättning som en syneman hade rätt till. Synekosten skulle erläggas av den förlorande parten och det förekom att målsägarna ville undvika syn och nöja sig med målsägandevittnen.

Finsk beskrivning

katselmuskorvaus*

katselmusmiehen toimituksestaan saama korvaus, jonka maksoi hävinnyt osapuoli

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 610f.

Andra språk

Inga termer på andra språk