Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Lantmäteristyrelsen. Fram till 1928 sköttes kartverksarbeten i ämbetsverkets geografiska avdelning, därefter kallad avdelningen för kartverksarbeten. Avdelningen var indelad i en geodetisk, en kartografisk och en topografisk byrå. Fram till 1953, då avdelningen bytte namn till Kartografiska byrån, skötte den också förvaltningen av Lantmäteristyrelsens stentryckeri och Ljuskopieringsanstalten.

Finsk beskrivning

kartastotöiden osasto

Källor

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 110–111.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1928: nr 237: § 4: 737 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1953: nr 115: § 28: 335 .

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 28–29.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Karteringsbyrån