Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning för kommunala ärenden vid Inrikesministeriet, inrättad 1943.

Finsk beskrivning

kunta-asiain osasto, kuntaosasto (sisäasiainministeriö)

Källor

Inga källor