Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av tre avdelningar som inrättades 1923 vid Ministeriet för utrikesärendena. En juridisk avdelning hade för första gången förekommit vid ministeriet året innan. Vid avdelningen för juridiska ärenden fanns två byråer: juridiska byrån och byrån för arvs- och ersättningsärenden.

Finsk beskrivning

oikeudellinen osasto

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1928: 61:253 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

juridiska avdelningen