Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå som lydde under Krigsministeriets centraldepartement 1918–1921.

Finsk beskrivning

oikeudellinen toimisto (sotaministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 66 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921: 67.

Andra språk

Inga termer på andra språk