Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fögderi som på 1500-talet skapades med ett gods som utgångspunkt och förestods av en gårdsfogde.

Finsk beskrivning

kartanonvoutikunta*, kartanolääni

Voutikunta, joka oli perustettu 1500-luvulla yhden tilan ympärille ja jota johti kartanonvouti.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 842 (gårdslän).

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

gårdslän