Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet i tjänst varande och på lönestaterna upptagen kommendant vid en fästning eller skans. I Finland var ”ordinariekommendant” tjänstebeteckning för kommendanten i Fredrikshamn, Nyslott och Kajanaborg. Ordinariekommendanten vid Tavastehus slott bar dock tjänstetiteln slottsfogde under förra delen av 1700-talet.

Finsk beskrivning

vakituinen komentaja

Linnoituksen tai (maa)linnakkeen vastaava ja virkakuntaan kirjattu komentaja 1700-luvulla. Suomessa virkanimike Haminan linnoituksen, Olavinlinnan ja Kajaanin linnan komentajille. Hämeen linnan komentajan titteli oli kuitenkin 1700-luvun alkupuolella linnavouti.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 113, 114–115.

Andra språk

Inga termer på andra språk