Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid ett lantmäterikontor som ansvarade för revisionen av lantmäterikartor och skattläggningsinstrument. Tjänsten besattes av överdirektören vid lantmäteriet. Ordinarie ingenjören biträddes av ett antal extra ordinarie ingenjörer.

Finsk beskrivning

vakituinen insinööri

maanmittauskonttorin virkamies, joka vastasi maanmittauskarttojen ja verollepanoinstrumenttien tarkastuksesta. Viran täytöstä huolehti maanmittauslaitoksen ylijohtaja. Hänellä oli apunaan tietty määrä ylimääräisiä insinöörejä.

Källor

Bagger-Jörgensen, O. , Lantmäteriets organisation. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 1–84 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 24.