Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med 1800 titel på alla underofficerare vid ingenjörstrupperna samt vid vissa andra tekniska förvaltningsorganisationer. Konduktörer utbildades vid ingenjörsskolor. Konduktörer fanns även i Gamla Finland vid ingenjörskommandona.

Finsk beskrivning

[insinööri]konduktööri

insinöörijoukkojen sekä muiden teknisten hallintoelinten piirissä toimivien aliupseerien nimitys

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 460-461.

Kauppi, Ulla-Riitta & Mihail Miltšik , Viipuri. Vanhan Suomen pääkaupunki , 593 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1993 , 180.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 198.

Andra språk

Tyska Kondukteur, Ingnieur-Kondukteur
Ryska konduktor

Synonymer

ingenjörskonduktör