Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ortodox klosteranläggning i Karelen på en ö i Ladoga. Klostret anlades 1393. Klostret ödelades 1577 och förblev öde till 1595. Under Karl IX:s krig flydde klostrets invånare, varefter det var övergivet i 106 år. År 1716 återupprättades det, men var föga betydande fram till 1760, då det av kejsarinnan Elisabet mottog betydande donationer.

Finsk beskrivning

Konevitsan luostari

Vuonna 1393 Laatokan saarelle Karjalaan perustettu luostari.

Källor

Inga källor