Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skola som upprätthölls av ett kloster och som vanligen var belägen i själva klostret. Klosterskolan kunde också ta emot utomstående elever. Den leddes av en lektor. Klosterskolan i Åbo etablerades av dominikanerna antagligen efter 1249. Klosterskolornas betydelse minskade i slutet av medeltiden och de försvann efter reformationen.

Finsk beskrivning

luostarikoulu

Koulu, jonka ylläpitämisestä vastasi luostari ja joka tavallisesti myös sijaitsi luostarissa. Se otti silti vastaan oppilaita myös muualta. Turun luostarikoulun perustivat dominikaanit vuonna 1249. Luostarikoulujen merkitys väheni keskiajan lopulla ja ne lakkasivat lopullisesti uskonpuhdistuksen yhteydessä.

Källor

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 , a.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska luostarikoulu