Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i hovstaten verksam inom Konungens Museum 1794.

Finsk beskrivning

museonjohtaja, museonvalvoja

Hovivirkakunnan virkamies Kuninkaan Museossa vuonna 1794.

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1793, 1797, 1800.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid