Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Kauppi, Ulla-Riitta & Mihail Miltšik , Viipuri. Vanhan Suomen pääkaupunki , 593 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1993 .


I

I Ryssland från förra hälften av 1700-talet truppenheter för planering, byggnad och underhåll av fästningsanläggningar. Ingenjörskommandona lydde under fortifikationens distriktsförvaltning, det vill säga ingenjörsdepartementen och ingenjörsdistrikten. I Gamla Finland fanns sådana kommandon i de befästa städerna.

K

I Ryssland från och med 1800 titel på alla underofficerare vid ingenjörstrupperna samt vid vissa andra tekniska förvaltningsorganisationer. Konduktörer utbildades vid ingenjörsskolor. Konduktörer fanns även i Gamla Finland vid ingenjörskommandona.