Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Måttenhet för jordeboksräntan i spannmål i Kexholms län.

Finsk beskrivning

garnitz

Maakirjaveron mittayksikkö Käkisalmen läänissä.

Källor

Inga källor