Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under Medicinalstyrelsen verkande ämbetsverk i Helsingfors 1909–1947 som tillverkade human- och veterinärmedicinskt vaccin. Anstalten ersatte de gamla vaccindepoterna, förutom den som fanns i Helsingfors. Vaccinberedningsanstalten förestods av en föreståndare, antingen en läkare eller en veterinär. Den fusionerades 1947 med Statens serumlaboratorium och vaccindepoten i Helsingfors och bytte namn till Statens serumverk.

Finsk beskrivning

rokotusaineenvalmistuslaitos (1909–1947 Helsinki)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1910, 1918, 1924–1927, 1947 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VIII: 128. http://runeberg.org/tieto/