Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk som lydde under Medicinalstyrelsen med uppgift att tillverka vaccin, bekämpa epidemier och förbättra vården av dem. Statens serumverk bildades 1947 då statens serumlaboratorium slogs ihop med Vaccinberedningsanstalten och vaccindepoten i Helsingfors. Serumverket omorganiserades 1970 till Folkhälsolaboratoriet.

Finsk beskrivning

Valtion Seerumilaitos

Källor

Kansanterveys : Kansanterveyslaitoksen tiedotuslehti : Folhälsoinstitutets informationstidning , Helsinki: Kansanterveyslaitos 1994 , 8–9/2001: 4 .

Andra språk

Dåtida finska seerumlaitos

Synonymer

statens seruminrättning
statens seruminstitut