Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Betalning till lejd roddare och för resa eller transport i båt.

Finsk beskrivning

soutu- ja venemaksu

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/