Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på knekt som mot löfte att göra krigstjänst till fots i Karl IX:s krig mot Polen i början av 1600-talet erhöll frälsefrihet för sin gård och rätt att tillsammans med andra sådana knektar föra ett gemensamt sköldemärke.

Finsk beskrivning

kilpinihti*, vaakunasoturi*

Sotilas, joka oli vastineeksi sotapalveluksestaan saanut rälssivapauden sekä oikeuden kantaa muiden saman vapauden saaneiden kanssa yhteistä vaakunaa kilvessään.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 231.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1606–1626

Synonymer

sköldeknekt