Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det fullständiga innehållet i en vapensköld, beteckning på de bilder som finns på vapenskölden i ett heraldiskt vapen.

Finsk beskrivning

vaakunamerkki

Källor

Inga källor