Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Finland förekommande benämning på tegskifte eller solskifte, i motsats till hävdvunna skiftesformer.

Finsk beskrivning

ruotsalainen jako, aurinkojako, sarkajako

Källor

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 12.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 75.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska Ruotsin jako

Synonymer

rätt svenskt skifte
svenska skiftet

Se vidare