Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åtminstone på 1600-talet om av skiftesskrivare förd protokollsbok över arvskiften. Skifteboken fördes av en skifteskrivare. Det är osäkert om dylika har förekommit i Finland.

Finsk beskrivning

perinnöjaon pöytäkirja*

1600-luvulta käytössä ollut perinnöjaon yhteydessä laadittava pöytäkirja. Ei ole tiedossa, onko tällaisia pöytäkirjoja laaditty Suomessa.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk