Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jämkning vid skiftesreglering.

Finsk beskrivning

maanjaon sovittelu

Källor

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , § 109, 113: 201–202, 203.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1066.

Andra språk

Dåtida finska jaon tasaus, jakotasaus

Tid

1800-tal
1900-tal

1848–1916