Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1916 utmärkning av rågränser (i naturen och på konceptkarta) innan skiftesförrättningen inleds.

Finsk beskrivning

jaonsauvoitus, maanjaon merkitseminen ennen jakotoimitusta

Källor

Inga källor