Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samling tekniska modeller. Initiativet till modellkammaren togs av Christopher Polhem efter dennes resa utomlands år 1694. Han grundade då anläggningen Laboratorium mechanicum i Stockholm för att kunna göra försök och för att utbilda ingenjörer. Där installerades också modeller i trä, och anläggningen bytte namn till Kongliga modellkammaren. I mitten av 1700-talet fylldes samlingen till stor del av lantbruksmaskiner som inlämnats till Vetenskapsakademien för bedömning. Mellan 1757 och 1802 fanns samlingen i Rikssalen och i angränsande rum i Kungahuset på Riddarholmen. År 1779 uteslöts flera modeller som inte befunnits vara mekaniska eller som betraktades som onyttiga.

Finsk beskrivning

Kuninkaallinen mallikamari

Kokoelma teknisiä malleja. Christopher Polhem sai vuonna 1694 idean kamarin perustamisesta ulkomailla nähtyjen esikuvien perusteella. Kamari syntyi nimellä Laboratorium mechanicum, ja tarkoituksen oli sen avulla kouluttaa insinöörejä. Sittemmin nimi muuttui Kuninkaalliseksi mallikamariksi.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 , 113.

Andra språk

Inga termer på andra språk