Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre hovtjänst med uppgift att förestå monarkens garderob, skapad på 1650-talet efter fransk förebild. Den var en av de många hovtjänster enligt fransk modell som drottning Kristina inrättade.

Finsk beskrivning

vaatehuonemestari*

hallitsijan vaatteista vastannut hovin alempi virkamies

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 26.