Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovtjänst skapad på 1650-talet efter fransk förebild vid drottning Kristinas hov. Tjänsten kan ha varit förlagd till Hovkällaren.

Finsk beskrivning

sommelier, viiniasiantuntija; hovissa työskennellyt viiniasiantuntija

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1650-tal–?