Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel som användes om stenhuggaren Éstienne de Bonneuill 1287 i Paris då han mottog uppdraget att bygga katedralen i Uppsala.

Finsk beskrivning

Uppsalan tuomiokirkon rakennusmestari

Uppsalan katedraalin rakentamisesta vastanneesta ranskalaisesta kivenhakkaajasta Éstienne de Bonneuill’ista käytetty nimike, kun hän vuonna 1287 Pariisissa otti vastaan tehtävänsä.

Källor

Inga källor