Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tiondespannmål som av vissa socknar erlades till kommunitetet i Uppsala.

Finsk beskrivning

kommuniteettikymmenykset*; Uppsalan opiskelija-asuntolan hyväksi maksettu vero

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk