Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid ett universitet anställd tjänsteman som förestod den stiftelse som upprätthöll ett kommunitetshärbärge. Det är inte känt huruvida ett sådant härbärge fanns i Åbo.

Finsk beskrivning

kommuniteetinrovasti*, opiskelija-asuntolan esimies*; yliopiston opiskelija-asuntolan esimiehenä toiminut virkamies

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin præpositus communitatis

Synonymer

communitetsprost
kommunitetsföreståndare
præpositus communitatis