Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det akademiska sjukhuset i Uppsala, grundat 1710.

Finsk beskrivning

Uppsalan akateeminen sairaala; Uppsalan yliopistollinen sairaala

Uppsalan akatemian sairaala, joka perustettiin 1710.

Källor

Inga källor