Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiellt redigerad periodisk samlingsskrift för publicering av rikets lagar och förordningar, ibland också vissa beslut och tillkännagivanden. Samlingen har sedan 1808 publicerats på svenska under olika namn, från 1860 också helt på finska.

Finsk beskrivning

Suomen säädöskokoelma

Virallinen julkaisusarja, jossa julkaistaan valtakunnan lait ja asetukset, ajoittain myös tietyt päätökset ja tiedoksiannot. Kokoelmaa on julkaistu ruotsiksi vuodesta 1808 eri nimellä, vuodesta 1860 lähtien myös suomeksi.

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1756, 2180.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 424. http://runeberg.org/nf/

Svenskt lagspråk i Finland. Särskilt kap. 12 Finsk-svensk ordlista: 271–400 , Helsingfors: Statsrådets kansli 2010 , 17–18. http://www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf

Andra språk

Dåtida finska Suomen asetuskokoelma, alun perin: Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus (1860), Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous (1860–1889), Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokoelma (1890–1917), Suomen asetuskokoelma (1917–1980), Suomen säädöskokoelma (1981–), SäädK, SDK

Synonymer

FFS
FörfS
Samling av författningar för Storfurstendömet Finland