Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skipande av lag och rätt. Den myndighetsverksamhet som avsåg att upprätthålla rättsordningen, dels genom arbete med lagstiftningen, dels genom domstolarnas rättegångar, och särskilt om det arbete domstolarna utförde för att under en rättegång fastställa vad som var juridiskt rätt i ett visst rättsmål.

Finsk beskrivning

oikeudenkäyttö, lainkäyttö

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska oikeudenhoito, oikeuden käyttäminen

Synonymer

lagskipning
rättsväsen