Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Stiernman, Anders A , von , Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar &c. angående Sveriges rikes commerce, politie och oeconomie del I 1747 .