Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Heckscher, Eli F. , Svenska kopparhanteringen under 1700-talet. Scandia 2008: 22-89 2008 . http://www.sciecom.org/ojs/index.php/scandia/article/download/554/378