Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Topographica II, Viborg 1, Viborgs län, Riksarkivet .