Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Portalen för Finlands rättsväsen. Vaasan hovioikeus, http://www.oikeus.fi/hovioikeudet/vaasanhovioikeus/fi/index/historiaa.html