Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Hartley, Janet M. , Införandet av ståthållarskapsförfattningen i Gamla Finland. I: Historisk tidskrift för Finland 1982 .


M

I ryska städer från 1754 domstol i anslutning till magistraten för tvistemål i kommersiell verksamhet. Ändring i muntliga rättens domslut söktes hos magistraten. En ny typ tillkom 1785 när en muntlig rätt för mindre tvistemål inrättades i anslutning till den polisiära stadsdelsförvaltningen. Muntliga rätter av båda typerna förekom i städerna i Gamla Finland.