Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I ryska städer från 1754 domstol i anslutning till magistraten för tvistemål i kommersiell verksamhet. Ändring i muntliga rättens domslut söktes hos magistraten. En ny typ tillkom 1785 när en muntlig rätt för mindre tvistemål inrättades i anslutning till den polisiära stadsdelsförvaltningen. Muntliga rätter av båda typerna förekom i städerna i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

suullinen oikeus

Kaupallisen toiminnan kiistoja selvittävä, maistraatin yhteydessä toimiva oikeus.

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 118–238.

Hartley, Janet M. , Införandet av ståthållarskapsförfattningen i Gamla Finland. I: Historisk tidskrift för Finland 1982 , 93, 96.

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 304.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 575.

Andra språk

Tyska mündliches Gericht
Ryska slovesnyj sud
Dåtida finska suullinen oikeus

Tid