Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på muntligt eller skriftligt anförande, uttalande, föredragning m.m.

Finsk beskrivning

esitys, lausunto, selonteko

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 76.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 17.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare