Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Indelning av jordtyp i grader användes i den österbottniska och den nyländska skattläggningsmetoden för beräkning av geometriskt tunnland enligt avkastningen. Avkastningen från första gradens åkerjord skulle i medeltal vara ”femte kornet”.

Finsk beskrivning

toisen asteen pelto, toisen jyvitysasteen pelto*

Maan jakoa tuotoltaan eli jyväluvultaan (gradtal) eri asteiseen maahan käytettiin Pohjanmaalla ja Uudellamaalla viljelysmaan verollepanon yhteydessä, kun haluttiin arvottaa eli jyvittää viljelysmaata suhteessa sen tuottoon ja mahdollistaa erilaisten peltojen tasa-arvoinen verotus.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 331.

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , 407/1952 7. luku.