Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Indelning av jordtyp i grader användes i den österbottniska och den nyländska skattläggningsmetoden för beräkning av geometriskt tunnland enligt avkastningen. Avkastningen från första gradens åkerjord skulle i medeltal vara ”sjätte kornet”.

Finsk beskrivning

ensimmäisen asteen pelto, ensimmäisen jyvitysasteen pelto*

Yksikkö, jolla ilmaistiin maatyypin laatu tuottavuudessa mitattuna.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 331.

Andra språk

Dåtida finska ensimmäisen asteen metsä, pelto, niitty