Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förkortning för riddare av första klassen, ibland också för vanliga riddare.

Finsk beskrivning

ensimmäisen luokan ritari, ritari

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk