Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1782 administrativt område i städer med över 4 000 gårdar. En stadsdel bestod av 200–700 gårdar och hade ett eget administrativt organ, en stadsdelsförvaltning, samt utgjorde distrikt för en muntlig rätt. Stadsdelarna delades i sin tur in i mindre administrativa områden som benämndes kvarter (kvartal).

Finsk beskrivning

kaupunginosa

Källor

Inga källor

Andra språk

Ryska čast, poiceiskaja čast
Tyska Stadtteil