Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av huvudprinciperna inom processrätten sedan svenska tiden och 1734 års lag. Muntlighetsgrundsatsen innebär att allt processmaterial ska läggas fram muntligen vid huvudförhandling i domstol. Parter, ombud och vittnen ska inte läsa innantill utan tala fritt, och domen ska grunda sig på vad som muntligen har framkommit.

Finsk beskrivning

suullisuuperiaate

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

muntlighetspricipen