Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Lönnrot, Elias , Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja – Finskt–Svenskt Lexikon, kolmas painos 1958 .