Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Carl Henrik, Martling , Svenskt kyrkolexikon: en kortfattad teologisk uppslagsbok , Skellefteå: Artos & Norma 2005 .


A

Benämning på de kröningsartiklar som Laurentius Petri på Johan III:s uppdrag utarbetade inför dennes kröning 1569.
”Självhövdad”, beteckning på självständig ortodox nationalkyrka, som inte står under en främmande patriark. Den ortodoxa kyrkan i Finland blev autokefal 1925, från att tidigare ha varit en autonom del av Moskvas och hela Rysslands patriarkat och underställd den ryske patriarken.